Köpvillkor

Kortbetalning

Du kan betala med VISA eller Mastercard.

Vi samarbetar med DIBS Payment Service för inlösen av kortbetalningar. DIBS är Nordens ledande leverantör av betaltjänster via Internet och är certifierade av banker och kortinlösare till att hantera betaltransaktioner på högsta säkerhetsnivå. DIBS är PCI (Payment Card Industry) certifierad av VISA/Mastercard. MADE lagrar inga kreditkortsnummer utan detta hanteras av DIBS.

3D-Secureteknologin är utvecklat av VISA och Mastercard och syftar till att identifiera kortinnehavaren vid köp online. Identifieringsprocessen är likvärdig den som används vid bankomatuttag och som bygger på att en personlig kod/lösenord används i samband med köpet. Med denna teknik erhåller säljföretaget betalningsgaranti och kortinnehavaren kan vara säker på att dennes kort inte utnyttjas av obehörig.

Faktura

Vi erbjuder i samarbete med Klarna (fd Kreditor) fakturering till privatpersoner och företag, med betalningsvillkor 14 dagar. En faktura skickas först när dina produkter levererats och du betalar enkelt till BankGiro. Leverans mot faktura sker enbart till folkbokförd adress. Kreditgränsen är flytande och beräknas innan köpet avslutas. Förenklad kreditprövning utan kännedomskopia sker. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 50 kr, samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta. Vid frågor rörande påminnelseavgift/räntor, kontakta Klarna.

Fakta om Klarna:

Klarna AB är ett svenskägt bolag

Klarna är ett finansiellt institut registrerat hos Finansinspektionen

Klarnas certifierade personuppgiftsombud garanterar din integritet

Dela upp din betalning

I samarbete med Klarna AB (fd Kreditor) erbjuder vi möjlighet till delbetalning i 3, 6, 12 eller 24 månader. Enkelt och smidigt! Du väljer varje månad hur mycket du vill betala av på ditt belopp (lägst 100 kr/mån eller 1/24 av totalbeloppet). Givetvis kan du när som helst under delbetalningstiden betala hela kvarvarande skulden. Du gör din ansökan om delbetalning direkt i kassan i samband med ditt köp. Du får genast besked om din ansökan beviljats och vi kan hantera ditt köp omgående. Skulle din ansökan inte bli beviljad kan du välja ett alternativt betalningssätt. Delbetalning är endast tillgängligt för privatpersoner och ordern levereras enbart till din folkbokförda adress.Klarna kommer att skicka ett kontoavtal hem till dig om ditt köp är högre än 1500 kr.

Priser

Alla priser i webbutiken är inklusive svensk moms. Endast frakt tillkommer på priset.

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag – Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Leveranstider
Vi gör alltid vad vi kan för att leverera er beställning så snabbt vi kan. Normal leveranstid är ca 1 vecka med undantag för högsäsong (mars-maj) då det vid enstaka fall kan ta upp till två veckor vid beställningar i webshopen. Vid specialdesignade produkter som ej beställs via webshopen så är leveranstiden beräknad efter godkänt korrektur.
Alla leveranser sker med vald speditör ca 1-4 dagar, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis Posten. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis fjorton (14) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats.

Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom påbörjad tillverkning. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Ångerrätt

Då de flesta av våra varor tillverkas på beställning så finns ej möjlighet att ångra sin order efter det att produkten börjats tillverkas. När det gäller varor som vi lagerför och ej är framtagna efter kunds önskemål så gäller ångerrätt enligt Distansavtalslagen.

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet. Kund ansvarar själv för att siffror, bakgrundsfärger, logotyper med mera är rätt och godkända enligt reglemente för tilltänkta tävlingar.

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Personuppgifter/PUL registrering

Vid vissa fall då du betalar genom delbetalning eller via faktura samtycker du till att MADE får behandla dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen, PUL. Vi tar ansvar för att de personuppgifter; namn, adress, e-post och personnummer etc, som du lämnar till oss vid din registrering aldrig lämnas vidare till tredje part.

Du kan alltid kontakta oss för att ta del av de personuppgifter som vi har registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att uppgifterna skall rättas eller tas bort. Du kontaktar oss enklast på info@made.se.

Cookies

made.se använder cookies när du besöker denna webbplats.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om: att webbplatsen använder cookies, vad dessa cookies används till samt hur cookies kan begränsas eller undvikas. En cookie är en kort informationsfil som placeras i användarens dator. Den information som finns i cookien utgörs av uppgifter om: vilken hemsida du besökt ,den tid du stannade på hemsidan .Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket. Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator. MADE använder sessioncookie ( SESSIONID ) för att få statistik över dina besök till MADE´s hemsida.

MADE lämnar ej ut cookies till annan eller bereder annan tillgång till cookies. Cookies lagras på din dator endast under så lång tid som de erfordras för de ändamål för vilket de lagras: -Sessioncookies lagras som längst i ett år efter det att du senast besökte hemsidan.

Cookies – hindermöjligheter: Du har rätt att förhindra MADE att lagra cookies på din dator. Du kan hindra att din webbläsare sparar cookies på tre olika nivåer:

Om du hindrar långtidslagring av cookies , eller hindrar lagring utöver lagring under det aktuella besöket, lagras cookies således endast under det aktuella besöket (sessionen) på hemsidan och i en månad framåt . Om du hindar all lagring av cookies förhindras motostar.se möjligheter att erhålla heltäckande statistik över dina besök

Du kan själv välja vilken på nivå du vill acceptera cookies för din webbläsare. Inställningarna hittar du i läsarens menyrad.

#madestickers

De senaste bilderna som är utlagda på Instagram med hashtaggen #madestickers.